Algemene voorwaarden – Veluwe Actief B.V. 

Hieronder de voorwaarden die specifiek van toepassing zijn op de huur van vervoersmiddelen:
10. Annuleringsvoorwaarden , 13. Reparaties en Diefstal, 16. Elektrische Scooter en 17. Risico en verzekeringen

10 Annulering
10.1       Indien opdrachtgever de overeenkomst vooraf wenst te annuleren is dat te allen tijde mogelijk, maar uitsluitend met inachtneming van het in dit artikel bepaalde. Annulering kan nimmer plaatsvinden met terugwerkende kracht. Annuleren kan alleen vooraf per e-mail naar info@veluweactief.nl.
10.2       Opdrachtgever is bij annulering van de overeengekomen periode c.q. het overeengekomen programma aan Veluwe Actief een redelijke vergoeding voor eventueel geleden verlies of misgelopen winst verschuldigd. Als uitgangspunt zijn de volgende bedragen verschuldigd:

Bij gereserveerde vervoersmiddelen:
A Bij annuleringen van vooraf betaalde reserveringen wordt niet de volledige huursom teruggegeven. De huurder kan wel het huurbedrag van de reservering, éénmalig, en uiterlijk 12 uur tevoren, in de vorm van een tegoed ontvangen voor een nader te bepalen datum, daarbij wordt er 10% van de huursom als administratiekosten berekend. Bij een volgende annulering van die reservering gelden de annuleringsvoorwaarden zoals bij 4.2.
Bij annulering op de reservering dag heeft de verhuurder het recht geen huursom terug te betalen in welke vorm dan ook.
B Indien huurder geen tegoed, maar huursom terug wil gelden de volgende regels:
– Bij annuleringen meer dan een week voor de dag van verhuur; bedrag terug – 10% annuleringskosten
– Bij annuleringen minder dan week voor de dag van verhuur; bedrag terug – 50% annuleringskosten
– Bij annuleringen op de dag van verhuur zelf; bedrag terug – 75% annuleringskosten.

13  Reparaties en diefstal
13.1 Reparaties aan het gehuurde zijn in beginsel voor rekening van Veluwe Actief, tenzij de reparatie het gevolg is van onzorgvuldig gebruik van het gehuurde door opdrachtgever en/of gebruiker.
13.2 Pas na toestemming van Veluwe Actief mag opdrachtgever iemand anders dan Veluwe Actief het gehuurde laten repareren. Veluwe Actief geeft deze toestemming als dat in redelijkheid nodig is, gelet op het gebrek zelf en andere relevante omstandigheden.
13.3 Als uitzondering op artikel 13.2 is het opdrachtgever toegestaan om voor eigen rekening en eigen risico lekke banden, lampjes en batterijen van de vervoersmiddelen te (laten) repareren of vervangen. Daarvoor is geen toestemming van Veluwe Actief nodig. Gemaakte kosten hiervoor kunnen niet worden verhaald op Veluwe Actief.
13.4 Als het gehuurde schade heeft tijdens de overeengekomen periode, dan moet opdrachtgever het gehuurde terugbrengen naar de vestiging waar deze gehuurd is conform artikel 12.6. Naar een andere vestiging brengen mag alleen met toestemming van Veluwe Actief.
13.5 Opdrachtgever dient bij diefstal of vermissing aangifte te doen bij de politie. De sleutel van het vervoersmiddel moet bij Veluwe Actief worden ingeleverd m.u.v. mountainbikes zonder vast slot met sleutel.
13.6 Indien er sprake is van diefstal of vermissing dient opdrachtgever zo snel mogelijk contact op te nemen met Veluwe Actief.
13.7 Opdrachtgever dient een vast bedrag te betalen aan Veluwe Actief als het vervoersmiddel gestolen wordt tijdens de overeengekomen periode. De bedragen zijn als volgt gedefinieerd:
– Versnellingsfiets 3 versnellingen € 350,-
– Versnellingsfiets 7 versnellingen € 500,-
– E-bike / E-Scooter / VeluweScooter / Waalscooter € 1.000,-
– Tandem / Bakfiets / Fatbike € 750,-
– E-tandem / E-MTB / E-bakfiets / E-fatbike € 2.000,-
– Kinderfiets € 100,-
13.8 Indien opdrachtgever de sleutel niet kan overhandigen aan Veluwe Actief wordt naast de boete voor de vermissing van het vervoersmiddel ook een nalatigheidstoeslag gerekend van € 150,-.

16 Elektrische Scooter (VeluweScooter of WaalScooter)
16.1 Minimumleeftijd van de bestuurder van een elektrische scooter / VeluweScooter / WaalScooter is 16 jaar. Kinderen op de Ouder-en-Kind-scooter zijn minimaal 6 jaar. Bestuurder moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B of AM.
16.2 Het is verplicht om vóór vertrek kennis te nemen van theoretische en praktische instructie met de gebruiksregels.
16.3 De bestuurder gaat pas zelfstandig rijden als deze voldoende vaardigheid heeft getoond tijdens de instructie. Gebruik van het gehuurde is voor eigen risico.
16.4 Het rijden van de meegegeven routes is verplicht. Afwijken van de meegegeven routes is niet toegestaan, tenzij voorafgaande toestemming van Veluwe Actief.
16.5 Overtredingen en verkeersboetes zijn voor eigen rekening van opdrachtgever en/of gebruiker.
16.6 De routes bij de huur van 3 uur zijn maximaal 30 km en inclusief maximaal 40% accucapaciteit. Bij overschrijding van de accucapaciteit (van maximaal 40%) betaalt u € 25,- extra per 10% accucapaciteit.
16.7 Onze elektrische scooter / VeluweScooter / Waalscooter is geschikt voor één persoon.
16.8 De Ouder-Kind-scooter is geschikt voor twee personen (bestuurder en passagier) met een maximaal gezamenlijk gewicht van 130 kilogram.
16.9 De elektrische scooters zijn WA verzekerd met een eigen risico van € 175,-. Als de gebruiker schade rijdt aan derden en het schadegeval valt onder de dekking van de WA verzekering, dan wordt het schadebedrag vanaf € 175,- door de verzekeraar vergoed. Tot € 175,- wordt ten laste gelegd aan bestuurder van het vervoersmiddel en dient door de bestuurder aan Veluwe Actief te worden voldaan.
16.10 De materiële schade aan het gehuurde voertuig is niet verzekerd. Wanneer sprake is van materiële schade aan het gehuurde kan het bedrag oplopen tot het in artikel 15.4 bepaalde bedrag.
16.11 De overeengekomen huurperiode is vermeld op de overeenkomst. De vermelde retourtijd is geldend.

17 Risico en verzekeringen
17.1 Deelname aan door Veluwe Actief georganiseerde activiteiten en gebruik van door Veluwe Actief ter beschikking gestelde materialen vindt plaats op eigen risico van opdrachtgever en/of gebruiker, ook bij minder gunstige omstandigheden. Opdrachtgever en gebruiker zijn zelf verantwoordelijk voor het eventueel afsluiten van een WA-, reis- en/of annuleringsverzekering.
17.2 Opdrachtgever is verplicht andere gebruikers op de hoogte te stellen van de gebruiksregels en het eigen risico waarvoor iedereen persoonlijk verantwoordelijk is.
17.3 Veluwe Actief is verzekerd ter zake van door haar jegens opdrachtgever en/of gebruiker veroorzaakte schade voor zover zij voor die schade wettelijk aansprakelijk is en dit onder de dekking van de WA verzekering valt.
17.4 De WA verzekeringsvoorwaarden van Veluwe Actief liggen ter inzage bij de balie van Veluwe Actief, Heuvenseweg 5A, 6996 JE Rheden.

Adres

Veluwe Actief B.V.
Veluwetransferium Posbank
Heuvenseweg 5a
6991 JE Rheden

T: 026 495 55 11 – T: 026 495 30 50
E: info@veluweactief.nl