Takelspel

Takel de ring op en zet ze op de goede plaats. Hoe sneller, hoe beter.

Spel 40.